Tuomon kynästä /

Tasa-arvoisen koulutus turvattava

Maanantaina oli yksi mielenkiintoisimmista päivistä kahdeksanvuotisella kansanedustajataipaleellani. Onnistuimme oppositiona kaatamaan toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa koskeneen hallituksen esityksen sivistysvaliokunnassa. Esitys olisi tarkoittanut, että ammatillisesta koulutuksesta ja lukioilta olisi leikattu 69 miljoonaa euroa pakottamalla jokainen koulutuksen järjestäjä hakemaan uutta järjestämislupaa vuoden 2017 alusta alkaen.

Lain hyväksymisellä olisi ollut merkittävät vaikutukset myös meillä Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö olisi arvioinut jokaisen koulutuksen järjestäjän toimintaa ja erityisesti pienet yksiköt olisivat olleet vaarassa.

Nyt rauennut 69 miljoonan euron lakkautuslaki olisi asiantuntija-arvioiden mukaan nimittäin tarkoittanut yhdessä muiden leikkausten kanssa jopa joka kolmannen oppilaitoksen sulkemista. Järjestämislaki oli osa 260 miljoonan euron leikkauspakettia, jonka toinen osa, 191 miljoonaa euroa koulutuksen rahoituksesta leikkaava esitys, näyttää valitettavasti etenevän.

Koulutusleikkausten käsittely on ehtinyt saamaan farssin piirteitä. Marssimme perjantaina ulos valiokunnan kokouksesta ulos, koska valiokunnassa oli tarkoitus runnoa leikkaukset läpi eduskunnan arvovallan halventavalla tavalla. Luokattoman huonosti valmistellut esitykset oli todettu moneen kertaan puutteelliseksi, koska niiden vaikutukset olivat täysin epäselvät. On käsittämätöntä, että näin perustavanlaatuisia muutoksia yritettiin ajaa läpi, kun eduskunnan työtä on jäljellä enää alle viikko.

Toisen asteen koulutuksessa on tulevina vuosina paljon kehitettävää. Yhteiskunnan muutos sekä ikäluokkien pienentyminen ja julkisen talouden tilanne asettavat myös koulutukselle suuret haasteet. Nyt valittu toimintalinja on ollut kuitenkin väärä, koska siinä on menty leikkaukset edellä.

Oppilaitosten sulkemisen ja rahoituksen vähentämisen sijaan pitäisi uudistaa koulutuksen sisältöjä ja rakenteita, vähennettävä byrokratiaa sekä säilyttää päätöksentekovalta paikallisella tasolla, jotta koulutuksen tasa-arvo saavutettavuus turvattaisiin. Näillä toimenpiteillä olisi mahdollista päästä pitkällä aikavälillä vastaaviin säästöihin.

Lue koko teksti >> 1 kommentti >> Vote up  Vote down   >>

Vastaus kohteessa Tasa-arvoisen koulutus turvattava

  1. Arja Pentikäinen sanoo:

    Edustan ylä-savolaista lukiota, jonka opiskelijamäärä on n 150 opiskelijaa ja lisäksi 30 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa, jotka suorittavat tupla- ja triplatutkintoja. Huokaisin helpotuksesta, kun mainittu lakiesitys ei ehtinyt eduskunnan käsittelyyn. Loistavaa toimintaa! Hyvä Keskusta ja jyvä muu oppositio!
    Meidän lukiossa kustannukset ovat täysin hallinnassa. Jos järjestämislupaa haettaessa olisi pakotettu perustamaan kuntayhtymä tai muu himmeli koulutuksen saatavuuden varmistamiseksi pienemmillä paikkakunnilla, seurauksena olisi ollut kustannusten kasvu. Ei siis mitään järkeä.
    Nyt tietenkin toivotaan seuraavalta hallitukselta jämäkkää toisen asteen koulutuksen puolustamista ja riittävää rahoitusta huolehtia omista nuoristamme hyvän koulutuksen ja nuorisotakuun hengessä. Odotan paljon seuraavalta hallitukselta ja sen opetusministeriltä. Toivottavasti hän on koulutuksen todellinen asiantuntija. – Eikä kentän ääni tai todellisuus ole hänelle vierasta