Mielipidekirjoitus /

Vanhusten kotihoito kuntoon

Jokaisella ikäihmisellä on oltava oikeus hyvään ja arvokkaaseen vanhuuteen. Tämän vuoksi ikäihmisten palveluihin on panostettava aiempaa enemmän.

Kysymys ei ole pelkästä rahasta vaan siitä, että asioita pitää tehdä paremmin. Suomessa on länsimaista viidenneksi eniten sosiaali- ja terveysalan henkilöstä asukkaita kohden, mutta silti meillä on pahoja puutteita sekä alueellisia eroja erityisesti vanhuspalveluissa.

Uuden vanhuspalveluin tavoitteena on vähentää pitkäaikaista laitoshoitoa sekä lisätä kotona ja palveluasumisessa tapahtuvan hoidon määrä.

Vanhusten kotihoitoon panostaminen on järkevää. Jokaisella on oltava mahdollisuus asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista. Tämä tukee vanhuksen toimintakykyä sekä terveyttä ja jaksamista.

Kotihoitoon panostaminen on myös kansantaloudellisesti kannattavaa. Vanhustenhuollon kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä 3,8 miljardia euroa vuodessa ja tekemällä asioita oikein voidaan päästä myös säästöihin.

Asiat eivät kuitenkaan tapahdu itsestään. Tuoreet selvitykset osoittavat, että kotihoidon henkilöstön määrä ja muut resurssit eivät ole lisääntyneet, vaikka itse kotihoidon määrä on kasvussa. Samaan aikaan laitoshoitoa on lähdetty purkamaan, mikä on heikentänyt vanhustenhoidon kokonaisuutta etisestään.

Uuden lain mukaan jokaiselle vanhukselle, joka käyttää kunnan tukipalveluja, pitäisi tehdä yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma. Lain kirjaus ei kuitenkaan toteudu vähäisten resurssien vuoksi. Monet vanhukset jäävät ilman palveluja ja henkilöstö tekee töitä jaksamisensa äärirajoilla. Yhtälö on kestämätön.

Tilanteeseen on löydettävä pikainen ratkaisu. Kotihoidon todellinen kehittäminen on aloitettava välittömästi. Henkilöstöä ja resursseja on oltava riittävästi. Tämä mahdollistaa myös laitoshoidon kehittämisen, koska sitä kautta jää riittävästi voimavaroja vaativampaa apua tarvitsevien ihmisten tukemiseksi.

Kotihoidon riittävän henkilöstömäärän lisäksi tarvitsemme myös panostuksia omaishoitoon. Mikään ei ole sen arvokkaampaa kuin pitää huolta lähimmäisestään. Tasa-arvoisen ja toimivan omaishoidon toteutumiseksi omaishoidon tuki on siirrettävä kunnilta Kelan maksettavaksi ja siitä on tehtävä verotonta. Myös omaishoitajien jaksamisesta on pidettävä huolta takaamalla heille mahdollisuus riittäviin lomapäiviin.

Vanhusten kotihoito perustuukin vanhuksen itsensä ja mahdollisen omaishoitajan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilökunnan väliseen työnjakoon. Mikäli tämä kokonaisuus saadaan kuntoon, saamme myös vanhusten kotihoidon paremmalle tolalle.

Tuomo Puumala
Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Kokkola

Eija Ylikangas
Kaupunginvaltuutettu
Kannus

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Vanhusten kotihoito kuntoon >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.