Tuomon kynästä /

Vauhtia maaseudun kehittämiseen

Maaseutuelinkeinoilla on valtaisa taloudellinen merkitys Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. Viljelijät, turkistarhaajat sekä maaseutuyrittäjät muodostavat hyvinvointimme tärkeän kivijalan.

Esimerkiksi Uudessakaarlepyyssä pelkästään turkistarhaus tuottaa jopa viidenneksen kaikista kunnan verotuloista. Luvut ovat yhtä merkittäviä myös monissa muissa kunnissa.

Alueemme tulevaisuuden kannalta olennainen kysymys on, miten maaseudulla asumisen, yrittämisen ja liikkumisen edellytyksistä pidetään huolta.

Sipilän hallitus on tarttunut härkää sarvista ja nostanut biotalouden sekä maaseudun kehittämisen yhdeksi kärkihankkeekseen.

Kansantalouden näkökulmasta kysymys on siitä, että ulkomailta tuotavaa ruokaa, energiaa sekä muita materiaaleja on korvattava kotimaisella. Näin saamme paikattu tuonnin ja viennin välistä miljardiluokan vajetta sekä luotua uutta kasvua ja uusia työpaikkoja.

Tämä on suuri mahdollisuus maaseudulle. Uusiutuvat luonnonvarat ovat levittäytyneet tasaisesti ympäri Suomea. Meidän onkin tuettava maaseutuelinkeinojen edellytyksiä ja koko Suomen asutettuna pitämistä, jotta voimme hyödyntää vihreän kullan mahdollisuuksia.

Maatalous ja turkistuotanto ovat olennainen osa biotaloutta. Tältä osin hallituksen suunnitelmat maatalouden investointien vauhdittamisesta sekä byrokratian purkamisesta ovat oikeansuuntaisia.

Uusilla investoinneilla rakennetaan tulevaisuuden maataloutta. Maaseudun kehittämisrahasto saa lisärahoitusta 95 miljoonaa euroa, jotta investoinnit pääsevät käyntiin.

Byrokratian ja sääntelyn purkamisella poistetaan yrittämisen esteitä. Tarkoitus on, että viljelijät ja maaseutuyrittäjät voisivat keskittyä paremmin itse varsinaiseen työhönsä. Ideoita purettavista normeista kerätään parhaillaan ja muutokset on tarkoitus saada voimaan vuoden 2017 aikana.

Tärkeää on myös luoda myös varmuutta eri toimialoille. Esimerkiksi turkistuotannon tulevaisuudesta on käyty paljon keskustelua.

Omasta mielestäni tarhaajat tekevät tärkeää ja eettisesti kestävää työtä, jonka taloudellinen merkitys on valtaisa. Varsinkin kun olemme taantuman keskellä, tarvitaan Tarvitsemme tarhaajien tärkeää panosta. Yrittämisen mahdollisuuksista on pidettävä huolta takaamalla toiminnan jatkuvuus.

Tärkeitä kohteita ovat myös metsätalous ja energia. Puu on saatava paremmin liikkeelle. Käytämme metsiemme vuosikasvusta tällä hetkellä vain noin puolet. Ensimmäiseksi on löydettävä verotukselliset kannusteet sukupolvenvaihdosten vauhdittamiseen. Toiseksi infrastruktuuri on saatava kuntoon. Hallitus panostaakin 600 miljoonaa euroa liikenteen korjausrakentamiseen.

Tärkeää on myös löytää puulle myös uusia käyttökohteita. Energiatukeen on tulossa lisäpanos kotimaiselle uusiutuvalle energialle. Tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys kuitenkin on, minkälaisia uusia käyttötarkoituksia löydämme puulle. Puulla voi korvata muovin kaltaisia keinotekoisia materiaaleja. Mekaanista metsäteollisuutta on vauhditettava erilaisin kokeiluin ja pilotein.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Vauhtia maaseudun kehittämiseen >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.