Tuomon kynästä /

Grundinkomst

(Publicerad på Österbottens Tidning i 12 mars 2016)

I onsdags talade jag inför drygt 2000 demonstretande studenter. De studerande oroades för sin utkomst då också studiestödet drabbas av nedskärningar på grund av det ekonomiska läget.

Jag tycker det finländska systemet är fint. Vi använder tre miljarder av offentliga medel till högskolundervisning och dessutom stöder vi de studerandes utkomst med nära en miljard euro. Den här satsningen på utbildning gör det möjligt för varje finländare att studera så långt den egna förmågan bär. Det här grundläggande värdet måste vi hålla fast vid också i framtiden.

Då man förnyar studiestödet måste man hitta nya sätt att förbättra de studerandes situation. Ett av de sätten vore att överföra studenterna till det allmänna bostadsbidraget. En övergång skulle göra det möjligt att rikta bostadsbidraget just till de studerande som mest behöver det. I bästa fall skulle nivån på stödet till och med fördubblas jämfört med det nuvarande.

Ett stöd som utbetalas för hela året skulle också flytta över många studerande från att lyfta utkomstöd. Utöver den mänskliga dimensionen skulle detta ge besparingar på flera miljoner.

Att flytta över de studerande till det allmänna bostadsbidraget skulle också främja övergången till ett enklare och mera stimulerande socialstöd. Ju mer vi kan avskaffa byråkratin ock förenkla systemet, desto bättre kan vi rikta stödet till dem som behöver det mest och uppmuntra människor till arbete.

Som en del av förnyelsen av den sociala tryggheten bereder regeringen som bäst att försök med grundinkomst. Målet är att hitta en modell som skulle ge den största nyttan för dem som nu kommer i kläm mellan det nuvarande socialskyddssystemet och arbetsmarknaden.

Ett hältäckande system som är stimulerande och enkelt lyckas bäst i detta.

Det är meningen att försöket ska genomföras 2017 och 2018. Regeringen avger sitt förslag i höst.

Försökset med grundinkomst har väckt stors intresse världen över. Också jag har kontaktats nästan varje vecka. Jag har svarat att man in svåra tider måste ta modiga beslut. Vi måste vända på alla stenar för att förbättra sysselsättningen och minska på byråkratin.

Jag tycker det viktigaste i försöket är att vi får bättre praktisk kunskap om hur socialskyddet inverkar på olika människors liv. Försöket måste ha ett positiv utfall; vi får inte försämra en enda människas ställning.

Försöket måste inbegripa grupper från olika områden. Jag anser att de studerande vore en naturlig grupp.

De vi skapar framtidens Finland måste de som ska verka i framtiden vara med och genomföra förändringen.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Grundinkomst >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.