Mielipidekirjoitus /

Kokkolan talous yhdessä kuntoon

Tulevan valtuustokauden tärkeimpiä tavoitteita on Kokkolan talouden kuntoon laittaminen. Kaupungin velkataakka on kasvanut jo niin suureksi, että se syö tulevien sukupolvien hyvinvoinnin eväitä.

Seuraavan neljän vuoden aikana velkaantuminen on saatava taittumaan. Talouden talkoista pitää tehdä yhteinen projekti, joka ylittää puoluerajat. Se vaatii kaikilta puolueilta poikkeuksellisen vahvaa ja pitkäjänteistä sitoutumista. Puhuisin mielelläni Kokkola-hengestä. Papereita on kirjoitettu ennenkin, nyt pitää päästä tekoihin.

Talouden kuntoon laittamisessa tarvitaan uusia ja ennakkoluulottomia keinoja. Kokkolan 21,75 prosentin kuntavero on suurin Suomen maakuntakeskuksista. Saan kokkolasilta ihmisiltä lähes päivittäin yhteydenottoja siitä, kuinka kipuraja on tullut vastaan. Olen samaa mieltä. Kun haluamme pitää työnteon kannattavana ja luoda uusia kasvun mahdollisuuksia, emme voi korottaa kuntaveroa loputtomiin.

Kaupungin talouden hoidossa tarvitaankin panostuksia kasvuun ja työllisyyteen. Suomen taloudessa on nähtävissä pieniä merkkejä paremmasta. Tätä myönteistä kehitystä pitää hyödyntää myös Kokkolassa. Meillä tarvitaan yrittäjämyönteistä ja työllisyyttä edistävää politiikkaa.

Kaupungin menojen kasvu pitää jäädyttää. Mikäli sopeutustoimia joudutaan tekemään, on ne tehtävä päällekkäisyyksiä karsimalla ja prosesseja tehostamalla. Palveluja voidaan toteuttaa uudella tavalla. Jossain tapauksissa tämä voi jopa parantaa palvelujen laatua.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Kokkolan talous yhdessä kuntoon >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.