Mielipidekirjoitus /

Omaishoito kuntoon

Eduskuntavaalien alla puhuttiin paljon omaishoidon aseman parantamisesta. Pidin asiaa itsekin voimakkaasti esillä.

Saimme omaishoidon kehittämiseen 90 miljoonan euron lisärahoituksen. Tämä on merkittäviä summa, kun lähes jokaiselta yhteiskunnan sektorilta on jouduttu samaan aikaan säästämään.

Näiden muutosten myötä tulee valtakunnallinen minimitaso, jolloin jokaisella omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vähintään kaksi vuorokautta vapaata kalenterikuukautta kohden. Lisäksi jokaisella omaishoitajalla on oikeus saada valmennusta ja koulutusta sekä erityistä neuvontaa omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Näillä toimilla pyritään parantamaan kuormittavaa työtä tekevien omaishoitajien jaksamista.

Omaishoito on erinomainen esimerkki toiminnasta, jollaista tarvitsemme lisää. Kysymys on inhimillisesti valtavan arvokkaasta työstä. Omaishoito on usein parasta mahdollista hoitoa, kun apua tarvitseva voi asua pidempään kotonaan. Samalla omaishoito myös säästää yhteiskunnan voimavaroja.

Omaishoidon haasteena ovat erilaiset käytännöt maan eri osissa. Toteuttamalla yhtäläiset oikeudet vapaisiin sekä valmennukseen ja koulutukseen parannetaan omaishoitajien asemaa koko maassa.

Näiden toimien jälkeen riittää vielä kuitenkin paljon tehtävää. Mielestäni on edelleen syytä pitää esillä sitä, että omaishoidontuen maksatus siirtyisi kunnilta Kelaan. Tällöin omaishoitajien yhdenvertaisuus toteutuisi vieläkin paremmin. Omaishoidontuen verovapautta on syytä pitää myös esillä. Tämä helpottaisi monien omaishoitajien toimeentuloa merkittävällä tavalla.

Meillä Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla Soiten pitää ottaa edelläkävijän rooli omaishoidon kehittämisessä. Paikallisella tasolla voidaan tehdä vähintään yhtä paljon kuin valtakunnallisesti.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Omaishoito kuntoon >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.