Lehdistötiedote /

Ammatillisen koulutuksen reformi tuo toivoa koulutuksen kentälle

Eduskunnan sivistysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet iloitsevat ammatillisen koulutuksen reformin etenemisestä.

Tuomo Puumalan johtama sivistysvaliokunta sai tänään valmiiksi reformilainsäädäntöä koskevan mietintönsä. Eduskunnan suuri sali ehtii käsitellä reformin vielä kevätkauden aikana ja uusi lainsäädäntö astuu voimaan suunnitellusti vuoden 2018 alussa.

– Kauan odotettu ja kentällä toivottu ammatillisen koulutuksen reformi on tämän hallituskauden tärkeimpiä uudistushankkeita. Reformi vastaa ennen kaikkea työelämän murrokseen. Työpaikolla tapahtuvan oppimisen lisäämisen ja aiempaa laajempien tutkintojen myötä työelämä ja koulutus saadaan kohtaamaan paremmin.

Reformi antaa koulutuksen järjestäjille välineitä toteuttaa omia uudistuksiaan. Byrokratiaa puretaan ja raskaita rakenteita kevennetään.

– Esimerkiksi nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aidat poistuvat. Lisäksi uusi rahoitusjärjestelmä antaa kannusteita esimerkiksi koulutuksen keston tiivistämiseen.

Ammatillisen koulutuksen reformin keskeinen ajatus on opintojen henkilökohtaistaminen. Jokaisella opiskelijalle räätälöidään oma henkilökohtainen opintopolku.
– Tämä vastaa myös esillä olleeseen huoleen lähiopetustuntien vähenemisestä. Resursseja voi suunnata tehokkaammalla tavalla. Kun osa opiskelijoista keskittyy nykyistä enemmän opiskeluun työpaikoilla, voidaan osalle tarjota enemmän kontaktiopetusta oppilaitoksissa.

Valiokuntakäsittelyn aikana hallituksen esitys käytiin vielä tarkasti läpi. Valiokunnassa kuultiin yli sataa asiantuntijaa. Lain pykäliin tehtiin lähes kolmekymmentä muutosta ja lisäksi valiokunta hyväksyi neljä lausumaa.

– Edellytämme, että uudistuksessa on seurattava erityisen tarkasti koulutuksen saavutettavuutta, nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja työpaikoilla tapahtuvalle oppimiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Seurannan pohjalta on oltava herkkyyttä reagoida ja tehdä tarvittavia muutoksia lainsäädäntöön.

Keskustan edustajat sivistysvaliokunnassa ovat valiokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala, valiokuntavastaava Marisanna Jarva, Hanna Kosonen, Ulla Parviainen ja Pekka Puska. Lisäksi valiokunnan varajäsen Petri Honkonen on osallistunut valmisteluun keskeisellä tavalla Keskustan ammatillisen koulutuksen reformityöryhmän puheenjohtajana.

Lue koko teksti >> 1 kommentti >> Vote up  Vote down   >>

Vastaus kohteessa Ammatillisen koulutuksen reformi tuo toivoa koulutuksen kentälle

  1. Jairi Palonen sanoo:

    Suomensuomalaisten on syytä korostaa omaa identiteettiään, koska muuten päädymme jatkossakin vain muiden vähemmistö ryhmien erityisoikeuksien maksumieheksi.
    Mitä korkeammaksi leikkikaksikielisyyden/kielilisien palikkatorni rakennetaan, sitä pienemmästä puhalluksesta se kaatuu! Kansalaiset eivät siedä järjettömyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta ikuisesti – raja tulee vastaan, ja se raja on jokaisen typerän ja epäoikeudenmukaisen päätöksen jälkeen entistä lähempänä.
    Lisäksi ylisuuret kaksikielisyyslahjukset ( esim. kielilisiä maksetaan 94 milj. € vuodessa 33- kaksikielisille kunnille, jotka ovat suoraan pois velkaantuneen valtiomme muista raharei’istä – vähäosaiset tästä jälleen kärsivät. Ainoa voittaja ovat RKP ja rahanahneet kunnat, sekä hyvä-veli järjestelmä joka tätä lahjusrahaa saavat.
    Nykyisessä järjestelmässä Pakkoruotsin kansanäänestys ei sido päättäjiä millään tavalla, kuten viime kerralla kun kansalaisadressi hylättiin puoluekurin estettyä Adressin hyväksymisen. Tällainen kansanäänestys menettely ei anna kansalle aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa, vaan se toimii ainoastaan pönkittääkseen mielivaltaa, ja vallassa olevien puolueiden omia itressejä ja etuja. Nyt annetaan tilaa ja valtaa loppareille ja valtapeleille. Nykyinen demokratia alkaa lyömään itseään vastaan, ja alkaa menettää uskottavuuttaan, kun ei katsota koko kansakunnan etua, ja pieni marginaalikieli estää muun tärkeimmän kaupallisen kielen kehittymisen Suomessa.