Lehdistötiedote /

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Puumala: Opiskelijavalintauudistus pitää valmistella huolella

Puumalan mukaan lukioissa voitaisiin ottaa käyttöön jatkuvat näytöt ja minigradu, joilla olisi keskeinen merkitys korkeakouluun pyrittäessä.

 

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan (kesk.) mielestä on hyvä, että opiskelijavalinnat ovat herättäneet keskustelua. Nykymallissa on selkeitä ongelmia. Kaikki haluavat eroon turhista välivuosista.

Uudistamista kannattava Puumala edellyttää kuitenkin, että esimerkiksi ammatillisen koulutuksen valinneiden nuorten väylä korkeakouluopintoihin ei vaikeudu entisestään.

–          Opiskelijavalintauudistuksessa on kysymys suuresta muutoksesta, joka on tehtävä rauhassa, huolella ja tutkittuun tietoon perustuen. Todistusten merkityksen korostaminen pääsykokeiden kustannuksella ei saa kaventaa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen käyneiden mahdollisuuksia yliopistokoulutukseen, Puumala sanoo.

Nykytilanteessa paljon ennakkovalmistautumista vaativat pääsykokeet ovat johtaneet valmennuskurssien merkityksen kasvuun. Hintavien valmennuskurssien kasvanut rooli asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan korkeakoulutukseen hakeutumisessa. Pelkän ylioppilastutkinnon korostaminen voisi pahimmillaan siirtää valmennuskursseihin liittyvät ongelmat toiselle asteelle, kun ylioppilaskokeiden vaikutus nuoren tulevaisuuteen kasvaisi tuntuvasti.

– Ylioppilaskirjoitukset eivät saa olla este lukion kehittämiselle, eikä nuorten kirjoituksiin kohdistuvan paineen lisääminen ole välttämättä oikea tie.

Osa ratkaisua ongelmaan voisi Puumalan mielestä lukiopuolella olla eräänlaisen ”minigradun” käyttöönotto, jonka myötä painopistettä siirrettäisiin ammatillisessa koulutuksessa sekä lukioissa tehtäviin projekteihin ja työnäytteisiin. Näissä keskeistä olisi heti ensimmäiseltä luokalta alkava oppiainerajat ylittävä opiskelu. Projektit ja työnäytteet muodostaisivat kokonaisuuden, eräänlaisen portfolion, joka voisi toimia keskeisenä osaamisen osoituksena korkea-asteen koulutuspaikkaa haettaessa. Niillä voisi olla myös enemmän käyttöarvoa eri alojen valinnoissa.

–          Alisuorittaminen ylioppilaskirjoituksissa tai ammatillisen tutkinnon suorittaminen ei saa sulkea portteja yliopistokoulutukselta. Tärkeintä onkin, että korkeakoulutukseen hakeutuville tarjotaan useita eri väyliä opiskelupaikan hankkimiseen, toteaa Puumala.

 

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Puumala: Opiskelijavalintauudistus pitää valmistella huolella >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.