Lehdistötiedote /

Keskustan Tuomo Puumala: Hallitus panostaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala on erittäin tyytyväinen hallituksen budjettiriihessä tekemiin päätöksiin, joilla parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäistään syrjäytymistä.

Hallitus on päättänyt käynnistää laajan kokeilun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta vuosina 2018–2019 yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun varataan 5 miljoonaa euroa valtion budjetista.

Budjettiriihessä hallitus päätti myös keventää varhaiskasvatuksen maksuja ensi vuoden alusta toista kertaa Sipilän hallituskauden aikana. Lähes 7000 uutta perhettä saa jatkossa lapsilleen varhaiskasvatuksen maksutta. Toisen lapsen päivähoitomaksun sisarusalennuksen nostaminen 50 prosenttiin parantaa useampilapsisissa perheissä ostovoimaa ja madaltaa työllistymisen kynnystä.

–          Satsaukset lapsen varhaisiin vuosiin ja koulu-uran alkupäähän ovat useiden tutkimusten mukaan kaikkein tehokkaimpia panostuksia koulutukseen. Kokeilu maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä varhaiskasvatuksen maksujen keventämisen kanssa tukevat pitkäjänteistä työtä varhaiskasvatuksen kehittämiseksi, Puumala sanoo.

Hallitus lisää rahoitusta peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseen yhteensä 25 miljoonaa euroa. Haastavilla alueilla toimivia peruskouluja tuetaan 15 miljoonan euron tasa-arvorahoituksella. Lisäksi hallitus kohdistaa 10 miljoonaa euroa kouluille, jotka eri syistä ovat vaarassa jäädä kehittämistoiminnan ulkopuolelle tai joilla on niukasti resursseja toiminnan kehittämiseen. Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Puumala muistuttaa, että peruskoulujen opetussuunnitelmien uudistaminen vaatii kehittämisresursseja.

Budjettiriihessä päätettiin lisätä ammatilliseen koulutukseen 1000 uutta aloituspaikkaa erityisesti niille aloille, joilla on osaamispulaa ja erityisesti työttömille tai työttömyysuhan alla oleville nuorille. Osaavan työvoiman lisäämistä tukee myös päätös muuntokoulutuskokeilun muuttamisesta pysyväksi käytännöksi. Ohjaamoiden toiminnan vakinaistaminen ja uuden, nuorten psykososiaalisen tukipalvelun rakentaminen Ohjaamoiden yhteyteen ennaltaehkäisevät työkyvyttömyyttä ja vahvistavat paikallista työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

–          Budjettiriihen panostukset ammatilliseen koulutukseen ovat todella tervetulleita ja tärkeä osa työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ammatillisessa koulutuksessa henkilökunta ja opiskelijat ovat joustaneet arjessaan todella paljon koulutussäästöjen toimeenpanemisessa, Puumala muistuttaa.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Keskustan Tuomo Puumala: Hallitus panostaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.