Mielipidekirjoitus /

Tarvitaan vammaisvaltuutetun virka

 
 
Viime aikoina minuun on ottanut yhteyttä useampi vammaisten vanhempi tai muu lähiomainen.  Olemme keskustelleet vammaisten arjen sujuvuudesta, oikeuksista ja palveluiden toimivuudesta. He ovat tuonneet esille sen itsestään selvän asian, että eihän se ole vammaisena syntyvien vika, että he tarvitsevat hyvän elämän tueksi apua ja ohjausta. Yhteiskunnan sivistyksen mitta on aina siinä, miten se pitää heikoimmistaan huolta.
Meillä täällä Keski-Pohjanmaalla huolta herättää tietenkin Soiten järjestämät taksikyydit. Asia on tärkeä, tämä pitää hoitaa kuntoon. Valtakunnallisesti ajankohtainen asia on ollut myös edesmenneen Niklas Herlinin vahvasti keskusteluun nostama vammaispalvelujen ulkoistaminen. Kunnioitan suuresti Niklaksen elämäntyötä vammaisten asioiden edistämisessä. Aloitteessa esitetty huoli on otettava vakavasti. Kuntia on nyt ohjeistettu asiassa. Toivon, että asia saataisiin sen myötä oikealle tolalleen.
 
Vammaisten palveluissa on kyse yhdenvertaisuudesta. Oikeudesta omaehtoiseen elämään. Kaikki eivät tosiasiassa lähde samalta viivalta, kun elämän valttikortteja jaetaan. Elämä on sattumuksia täynnä ja ikävä kyllä osalle tämä voi tarkoittaa erityisen tuen tarvetta jo syntymästä asti tai tapaturmasta johtuvaa pitkäaikaista tai pysyvää vammautumista.
Tätä taustaa vasten hallitus uudistaa tällä hetkellä vammaislainsäädäntöä. Tarve tälle uudistukselle selvisi viime hallituskaudella ja toimeen on tartuttu nyt. Tarvetta uudistukselle on ollut jo pidemmän aikaa. Uudistuksessa pyritään siihen, että jokaisen ihmisen yksilöllinen avun tarve otetaan huomioon.
 
Valtavan tärkeää on myös vammaisten lasten ja nuorten aseman vahvistaminen. On hienoa, että tämä on nostettu lain valmistelussa korostetusti esille. Mahdollisuus omaan kasvuympäristöön omilla ehdoilla ja mahdollisuus yhteisiin leikkeihin vammattoman ikäryhmän kanssa on edellytys yhdenvertaiselle osallisuudelle ja hyvälle lapsuudelle. Samalle hiekkalaatikolle tulee päästä niin erityisapua tarvitsevan kuin vammatonkin.
Kaikkea muutosta ei kuitenkaan voida tehdä pelkästään lainkirjainta muuttamalla. On tärkeää, että myös yritykset ja yhdistykset edistävät omalla toiminnallaan osatyökykyisten mahdollisuuksia tehdä töitä. Jokaiselle on annettava mahdollisuus työskennellä voimiensa ja kykyjensä mukaan. Tämä on yhteistä vastuunkantoa. Työ tuo sisältöä ja merkitystä elämään.
 
Sote –uudistuksessa on suunniteltu henkilökohtaista budjetointia ja se tietysti on vammaisten ihmisten kannalta hyvä asia. Tämä lisää päätösvaltaa asiakkaalle tai hänen edustajalleen koskien palveluita.
Kun tulkinta lainsäädännössä siirretään paikalliselle tasolle, tulee myös vammaisvaltuutetun viran perustamisesta entistä ajankohtaisempaa. On harmillista, että tämä asia on jäänyt taustalle hallituspohjasta riippumatta. Nyt kun vammaispalvelulainsäädäntöä uudistetaan, pitää keskiöön nostaa vammaisten ihmisten oikeudet. Yksi ankkuri tälle työlle voisi olla vammaisvaltuutetun viran perustaminen.
Kirjoitus on julkaistu Keskipohjanmaan kolumnissa 22.10.2017
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Tarvitaan vammaisvaltuutetun virka >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.