Mielipidekirjoitus /

Raiskausrikosten rangaistuksia on kovennettava

Raiskaus on rikoksista vastenmielisimpiä. Kun se kohdistuu viattomaan lapseen, asia on vielä pöyristyttävämpi. Sanat eivät riitä kuvaamaan tuomittavuuden määrää. Olen tavannut lapsena hyväksikäytetyksi tulleita, jotka kuvaavat rikosta murhaksi, josta jää henkiin.

Tätä taustaa vasten maan hallitus on nyt sopinut, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kovennetaan. Uutena rikosnimikkeenä otettaisiin käyttöön lapsen törkeä raiskaus. Tämä koskisi tapauksia, joissa on samanaikaisesti kyse lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksesta. Nykyään tällaista rikosnimikettä ei ole ja se on aiheuttanut pahimmillaan jopa lievempiä tuomioita. Nyt suunniteltu muutos on tärkeä ja maalaisjärjen mukainen.

 

Suomessa raiskaustapauksissa tulee pääsääntöisesti näyttää toteen väkivallan käyttö tai sen uhka. Tätä väkivaltaa tai sen uhkaa ei kuitenkaan edellytetä tilanteissa, joissa tekijä käyttää hyväksi uhrin tiedottomuutta, pelkotilaa, sairautta, vammaisuutta tai muuta avutonta tilaa.

Lapsen kohdalla asiaa pitäisi mielestäni katsoa toisin. Laki ei näytä tunnistavan sitä, että lapsi voisi olla kehitystasonsa vuoksi avuttomassa tilassa, eli puolustuskyvytön. On jopa ilmennyt oikeustapauksia, joissa 10-vuotiaan raiskauksesta ei ole voitu tuomita raiskausrikoksena, koska ei ole näyttöä siitä, että teko olisi vasten lapsen tahtoa.

Pidän välttämättömänä, että lakiesityksessä korjataan tämä. Lapsen nuorta ikää voidaan pitää lakiteknisesti avuttomana ja puolustuskyvyttömänä tilana. Lapselta ei voi edellyttää aikuisen vastuuta.

 

Rangaistukset seksuaalirikoksissa ovat Suomessa muita Pohjoismaita lievemmät. Suomen on seurattava muiden Pohjoismaiden mallia ja kiristettävä seksuaalirikosten minimirangaistuksia. Myös useat asiantuntijat ovat esittäneet tähän puuttumista.

Jos minimirangaistus lapsen törkeästä hyväksikäytöstä olisi kaksi vuotta, tuomioita ei voitaisi antaa ehdollisina. Se vastaisi paremmin yleistä oikeustajua.

 

Tuomo Puumala

Kansanedustaja

Kokkola

 

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Raiskausrikosten rangaistuksia on kovennettava >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.