Tuomon kynästä /

Ihmislähtöinen ja kannustava sosiaaliturva

(Julkaistu Keskipohjanmaassa 28.10.2018)

Syksyn tilaisuuksissa ja tapahtumissa moni on tullut kertomaan, kuinka on löytänyt pitkän etsinnän jälkeen töitä. Ihmisten aitoon iloon on ollut helppo yhtyä. Työ tuo turvaa ja hyvinvointia kotien ja perheiden arkeen.

Ihmisten kertomaa viestiä tukevat myös tuoreet työllisyystilastot, joiden mukaan Keski-Pohjanmaalla työllisyysaste on jopa 75 prosenttia. Valtakunnallisesti työllisyys lähentelee vaalikauden alussa asetettua 72 prosenttia. Yrittäjähenkinen maakuntamme näyttää siis suuntaa koko maan positiiviselle kehitykselle. Jotta Keski-Pohjanmaan ihme toteutuisi koko maassa, pitää ihmisten arjen helpottamista ja talouden kuntoon laittamista jatkaa myös ensi vaalikaudella.

Viime vuosina talous- ja työllisyyspolitiikan painopiste on ollut työllistämisen esteiden poistamisessa. Valittu linja on tuonut tuloksia, mutta jatkossa pitää panostaa entistä enemmän myös työnteon ja työn vastaanottamisen kannusteisiin.

Suomalaisen yhteiskunnan suurimpia murheenkryynejä on monimutkainen ja joskus jopa lannistava sosiaaliturvajärjestelmämme. Vuosikymmenten kuluessa on rakennuttu monimutkainen tilkkutäkki, joka koostuu yli sadasta syyperusteista etuudesta. Eri tukimuodot eivät keskustele keskenään. Kun yhtä lisätään, on se usein toisesta pois. Monimutkaisuudesta johtuen tukitasot ovat jääneet mataliksi ja viimesijaiseksi etuudeksi tarkoitettua toimeentulotukea joutuukin nostamaan joka kuukausi yli 150 000 suomalaista.

Sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuutta kuvaa, että esimerkiksi vetämääni sivistysvaliokuntaan on enää vaikea löytää asiatuntijaa, joka hallitsisi koko opintotukijärjestelmän vaikutukset muihin tukiin. Opintotuki on vain yksi osa sosiaaliturvakokonaisuudessa.

Kärsijöinä tästä systeemistä ovat tavalliset kansalaiset. Miten tukia saava ihminen voisi pysyä kärryillä sosiaaliturvastaan, kun se tuottaa joskus ongelmia jopa Kansaneläkelaitokselle tai maan johtaville asiantuntijoille.

Ongelma on onneksi tunnistettu ja monet puolueet ovat nostaneet sosiaaliturvan uudistamisen ensi vaalikauden kärkiteemakseen. Tästä onkin tehtävä yksi ensi vaalikauden tärkeimmistä hankkeista.

Sosiaaliturvan uudistamisessa keskustelu kääntyy usein erilaisiin malleihin. Esillä on ollut muun muassa perustuloa ja negatiivista tuloveroa sekä osallistavaa sosiaaliturvaa. Erilaiset kokeilut ovat tuoneet arvokasta tietoa näiden hyvistä ja huonoista puolista.

Mielestäni eri malleista on otettava mukaan parhaat puolet ja sovittava niiden pohjalta yhteisistä tavoitteista. Voimme tehdä yhteisen suomalaisen mallin, jonka kehittämiseen puolueet sitoutuvat yli vaalikausien.

Tulevan sosiaaliturvanmallin muotoilussa on nostettava esille kaksi pääperiaatetta. Ensinnäkin byrokratiaviidakosta pitää siirtyä yleiseen ja yksinkertaiseen perusturvaan. Tämä mahdollistaisi myös perusturvan tason nostamisen, jolloin toimeentulotuesta tulisi jälleen viimesijainen ja väliaikaiseksi tarkoitettu etuus.

Toiseksi työnteon pitää olla kannattavaa jokaisessa tilanteessa. Pohjilla pitäisi olla ajatus ahkeruustakuusta, jolloin jokaisesta tienatusta eurosta jäisi riittävästi käteen.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Ihmislähtöinen ja kannustava sosiaaliturva >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.