Lehdistötiedote /

Joustava koulupäivä vähentäisi syrjäytymistä

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan mielestä koulupäivää pitää joustavoittaa, jolloin sen yhteyteen on mahdollisuus tuota esimerkiksi lisää harrastusmahdollisuuksia.

– Koulun ovet on avattava rohkeammin kolmannelle sektorille. Näin lapset ja nuoret saavat mielekästä tekemistä ja harrastamisen mahdollisuuksia osaksi koulupäivää. Tällainen joustavan koulupäivän malli tukisi lasten ja nuorten kouluviihtyvyyttä, vahvistaisi oppimista sekä parantaisi yhteisöllisyyttä.

– Harrastamismahdollisuuksien lisääminen edellyttää koulujen, kotien ja kolmannen sektorin tiivistä yhteistyötä. Tällaista toimintatapaa tarvitaan erityisesti maaseudulla ja pienissä kaupungeissa, joissa on tutkimuksen mukaan vähemmän harrastusvaihtoehtoja.

Puumala puhui Nuorisobarometrin erillisotoksen julkistamistilaisuudessa 2.10. Tutkimuksessa selvitettiin 15 – 29 -vuotiaiden harvaan asutulla seudulla asuvien nuoren koulutuspolkuja ja -asenteita.

– Jatkossa on laitettava paljon enemmän paukkuja nuorten syrjäytymiskierteen pysyttämiseksi. Olemassa olevat hyvät kolmannen ja julkisen sektorin mallit pitää saada koottua yhteen. Tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle saadaan yksi turvallinen aikuissuhde. Tässä hallituksen kärkihankkeessa riittää edelleen todella paljon töitä.

Nuorisobarometrin keskeinen johtopäätös on, että nuorten koulutuskokemukset ovat pääosin myönteisiä ja samalla tasolla kaupunkilaisnuorten kanssa. Vanhempien koulutustausta ja toimeentulo vaikuttavat kuitenkin paljon nuorten asenteisiin. Maaseudulla myönteinen piirre on, että kiusaamista on koettu vähemmän.
Puumala korostaa varhaisen koulutuspolun merkitystä oppimiserojen ja eriarvoisuuden tasaamisessa. Perusopetuksen kehittämisen tärkein kysymys on, antaako se jatkossakin tasavertaiset eväät kaikille lähtökohtiin katsomatta. Tällä hetkellä liian monet nuoret eivät saa riittäviä valmiuksia toisen asteen koulutuksen opintoihin.

– Keskusta on esittänyt yhdeksi ratkaisuksi pienten lasten koulua. Pienten lasten koulussa olisi ”perustaitojen tarkastelupiste”, joka ajoittuisi toisen luokan loppuun. Eteenpäin siirryttäisiin joustavasti, vahvalla tuella ja vaiheittain, kun perustaidot on saatu hallintaan.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Joustava koulupäivä vähentäisi syrjäytymistä >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.