Lehdistötiedote /

Kokonaiset opiskeluviikot ammatilliseen koulutukseen

Sivistysvaliokunta nostaa tuoreen talousarviolausuntonsa kärkiteemoiksi ammatillisen koulutuksen sekä kokonaiset opiskelupäivät ja -viikot.

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan mukaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano vaatii kaiken huomion ja tuen.

Sivistysvaliokunta nostaa tuoreessa valtion ensi vuoden talousarviota koskevassa lausunnossaan ammatillisen koulutuksen kärkiteemakseen.

– Kun teemme erittäin mittavaa koulutusuudistusta, on muutosten ja parannusten tekemiseen oltava erityistä herkkyyttä. Vaadimme valiokunnassa, että jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen koulutussuunnitelma tehdään uuden lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi edellytämme hallitukselta selvitystä siitä, miten ammatillisen koulutuksen opiskelijoille turvataan kokonaiset opiskelupäivät ja -viikot.

– Kokonaiset koulupäivät ovat tärkeitä erityisesti peruskoulunsa juuri päättäneille ja opintojensa alussa oleville nuorille. Reformia toimeenpannessaan ministeriön on laadittava yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa malli kokonaisten koulupäivien toteuttamisesta. Tätä voidaan tehdä myös työpaikoilla tapahtuvaa oppimista hyödyntäen ja paikallisia innovaatioita suosien.

Puumalan mielestä on hyvä, että nuorten opintovalmiuksista ja soveltuvuuksista eri aloille käydään keskustelua ja mahdollisia muutoksia mietitään. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että osa nuorista putoaisi koulutuksen ulkopuolelle.

-Keskustan ratkaisut lähtevät koulutuksen perustan laittamisesta kuntoon ja perheiden riittävästä tuesta. Peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheeseen esittämässämme oppioikeusmallissa oppivelvollisuuden takarajaa nostettaisiin nykyisestä seitsemästätoista ikävuodesta kahdeksaantoista. Peruskoulun oppimäärän rinnalle uutena kriteerinä tulisi vaatimus jatko-opintovalmiuksista.

– Opinnot keskeyttänyt nuori ohjattaisiin esimerkiksi vapaan sivistystyön, kymppiluokan, työpajatoimintaan tai valmentavan koulutuksen piiriin. Keskeistä on perustaitojen hallinta ja jokaisen nuoren huomioiminen omana yksilönä. Kaavamaisten ratkaisujen sijaan tarvitaan useita erilaisia tukitoimia, jotka auttavat nuorta eteenpäin.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Kokonaiset opiskeluviikot ammatilliseen koulutukseen >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.