Mielipidekirjoitus /

Vaasan korkeakoulujen rahoitus turvattava

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat yhteiskunnan tulevaisuuden tukipylväitä ja alueiden kehityksen moottoreita. Vaasan yliopiston eli aluksi kauppakorkeakoulun perustaminen oli epäilemättä Vaasan seutukunnan kannalta hyvin kaukokatseinen hanke.

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla on valmisteltu ”Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030” –suunnitelmaa. Onkin hyvin tarpeellista suunnitella sitä, miten Suomessa vastataan tulevaisuuden haasteisiin. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa yhteiskunnan tutkimuspanosten lisääminen, korkeakoulutettujen määrän kasvattaminen, jatkuvan oppimisen vauhdittaminen ja työelämälähtöisempi koulutus. Eduskunta on myös juuri hyväksynyt uudet yliopisto- ja ammattikorkeakoululait, jotka vahvistavat jatkuvan oppimisen merkitystä.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajat ovat lähes poikkeuksetta korostaneet, että esitetyt uudet tehtävät edellyttävät lisärahoitusta. Ilman sitä perustehtävät, eli tutkintokoulutus ja korkeatasoinen tutkimus kärsivät. Näin on erityisesti tilanteessa, jossa yliopistoindeksin jäädytyksen vuoksi rahoitus on ollut tiukkaa.

Hyvin ajankohtainen asia on korkeakoulujen rahoitusmallin uudistaminen. Kysymys on siitä, miten käytettävissä olevat yli 2,5 miljardin euron julkiset varat jaetaan yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Tätä koskeva ministeriön asetusluonnos on ollut juuri lausuntokierroksella, ja saanut varsin voimakasta kritiikkiä – erityisesti monien yliopistojen taholta.

Korkeakoulujen toiveena on nykyistä vakaavampi perusrahoitus sekä taloudellisen ja toiminnallisen itsehallinnon lisääminen. Nykyinen malli on monimutkainen ja eurooppalaisessa vertailussa vahvasti tuloksiin sidottu. Mielestämme yliopistojen omassa tutkimusympäristössä on monelta osin parempi näkemys tulevaisuuden ja innovaatioiden tarpeesta kuin ministeriöiden virkamieskunnalla.

Rahoitusmallien suhteen toivotaan myös nykyistä suurempaa läpinäkyvyyttä. Yleisesti kritisoidaan hankerahoituksen suurta määrää, eli niin kutsuttua hankehumppaa. Kritiikki suuntautuu erityisesti ministeriön jakaman strategiarahoituksen huomattavaan osuuteen. Edellisillä rahoituskierroksilla ministeriö on suosinut erityisesti korkeakoulujen fuusioita. Mielestämme tämä on ollut osin väärä kehityssuunta. Pienemmätkin korkeakoulut voivat pärjätä kansainvälisessä kilpailussa.

Kun strategiarahoitus näyttää suosivan suuria ja teknisiä aloja, on Vaasassa aiheellista kannettu huolta. Vaikka Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu palvelevat hyvin Vaasan seutukunnan elinkeinoelämää – ja erityisesti energiaklusterin kannalta koko maata, asetusluonnos uhkaa erityisesti Vaasan yliopiston ja muiden pienempien korkeakoulujen rahoitusta. Sen vuoksi on välttämätöntä, että lopulliseen asetukseen saataisiin muutoksia, joita myös Vaasan yliopisto lausunnossaan esittää.

On välttämätöntä, että uudistuksessa yhdenkään yliopiston kohdalla ei saa olla kovin suurta vuotuista muutosta. Yksi ratkaisu voisi olla Vaasan yliopiston esittämä enintään kolmen prosentin rajoitin vuosittaisissa rahoitusmuutoksissa. Lisäksi on pyrittävää siihen, että vakauttavan perusrahoituksen osuutta lisätään ja strategisen rahoituksen osuutta ei nosteta. Strategisen rahoituksen jako pitäisi myös toteuttaa mahdollisimman läpinäkyvästi riippumattoman asiantuntijaryhmän arvioon perustuen.

Tuomo Puumala
Kansanedustaja (kesk.)
Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

Pekka Puska
Kansanedustaja (kesk.)
Eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Vaasan korkeakoulujen rahoitus turvattava >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.