Mielipidekirjoitus /

Hoitajamitoitus lakiin

Ikäihmisten hoito on yhteiskunnan sivistyksen mitta. Esille tulleet laiminlyönnit ovat pöyristyttäviä ja niille pitää saada loppu. Muutamat ahneesti toimivat yritykset ovat hakeneet kyseenalaisin keinoin voittoa sieltä, missä inhimillisten arvojen ja toisista välittämisen pitäisi olla suurimmillaan.

Vanhustenhoidon ongelmat ovat syntyneet useiden vuosien kuluessa. Vaikka ilmenneet tapaukset ovat vain jäävuoren huippuja, riittää haasteita koko maassa. Kuntien taloustilanteet ovat hyvin tiukkoja, minkä vuoksi myös vanhustenhoidosta on jouduttu hakemaan säästöjä.

Tässä tilanteessa pitää ottaa kaikki keinot käyttöön inhimillisen ikääntymisen puolesta. Yhtenäisenä tavoitteena pitää olla, että jokaiselle ikäihmisellä toteutuu oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan sekä kotona että hoivakotipaikoissa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on tärkeää viedä maaliin. Ilmenneet ongelmat ovat syntyneet nykytilanteessa ja kertovat siitä, että muutokselle on tarvetta. Sote-uudistuksella haluamme parantaa tilannetta tuomalla vanhuspalvelujen järjestämisen nykyistä vahvemmille hartioille.

Uskon, että maakunnat ovat riittävän vahvoja toimijoita kantamaan vastuuta turvallisista palveluista. Päävastuun palvelujen käytännön toteuttamista pitää olla julkisella sektorilla. Yksityiset yritykset voivat tarvittaessa täydentää julkisia palveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen lisäksi palvelujen laatu pitää parantaa nykyistä tiukemmalla valvonnalla ja laatukriteereillä. Mielestäni on perusteltua, että esimerkiksi hoitajamitoitusta nostetaan nykyisestä 0,5:stä 0,7 hoitajaan ja muutetaan suosituksesta pakolliseksi. Näin tuetaan myös raskasta työtä tekevän hoitohenkilöstön jaksamista.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Hoitajamitoitus lakiin >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.