Tuomon kynästä /

Pitoa ja luistoa

(Julkaistu Keski-Pohjanmaassa 25.1.)

Viime aikoina minulla on ollut monta iloista kohtaamista Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla. Useat lapsuuden ja nuoruuden kaverit ovat kertoneet palanneensa kotiseudullemme.

Kun olen kysynyt, mikä heidän päätöksensä taustalla on, syyt ovat yllättävän ilmeisiä. Merkittävin tekijä on alueemme positiivinen työllisyystilanne. Nuoret aikuiset löytävät mielekästä työtä ja he kokevat paluun juurille lisäävän elämänlaatua.

Meillä on mahdollisuus elää väljemmin ja edullisemmin kuin suurissa kaupungeissa. Myös riittävillä ja laadukkailla palveluilla, kuten koulutusmahdollisuuksilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollolla on tärkeä merkitys. Esimerkiksi keskussairaalan uudesta lastenpäivystyksestä on tullut paljon positiivisia viestejä.
Toimivien peruspalvelujen ohella tarvitaan myös mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Keski-Pohjanmaalla on kokoonsa nähden erittäin vireä kulttuuri- ja urheiluelämä sekä harrastusmahdollisuuksia koko perheelle.

Ikätoverieni jakamat tuntemukset kertovat siitä, mihin suuntaan Keski-Pohjanmaata pitää kehittää. Mikäli haluamme pärjätä alueena, on meiltä löydyttävä pitoa ja luistoa.

Ihmiset haluavat jäädä Keski-Pohjanmaalle, kun meiltä löytyy työtä, turvaa ja tekemistä. Pitovoiman lisäksi tarvitaan uutta luistoa. Meille halutaan tulla, kun alueellamme tehdään uusia investointeja, hyödynnetään olemassa olevia mahdollisuuksia entistä paremmin ja panostetaan ihmisten viihtyvyyteen.
Erilaisten tutkimusten mukaan tärkeimmät aluekehitystä vahvistavat tekijät ovat laadukkaat hyvinvointipalvelut, koulutus ja osaaminen, toimivat liikenneyhteydet luonnonvarojen hyödyntäminen sekä hyvä asuminen.

Tärkeä kysymys on myös, miten onnistumme hyödyntämään maailmalla tapahtuvia isoja muutoksia oman alueemme kehittämisessä. Esimerkiksi biotalouden nousu luo meille suuria mahdollisuuksia. Voimme hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja, kun tuotantoa siirretään ympäristöystävällisempään suuntaan. Tämä tuo uutta työtä maaseudulle. Ajasta ja paikasta riippumattomat teknologiat avaavat puolestaan uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan ja etätyön tekemiseen.

Vahvemman luiston luomiseksi meidän on tärkeä viedä maakuntamme tulevaisuuteen vaikuttavat hankkeet maaliin. Esimerkiksi Keliberin kaivoshankkeen saama ympäristölupa vie tärkeää asiaa askeleen eteenpäin. Meidän ei pidä tyytyä vain raaka-aineiden kaivuuseen. Keski-Pohjanmaalla on todelliset mahdollisuudet nousta kaivoksesta löytyvän litiumin jalostamisessa jopa maailman huipulle. Tarvittava osaaminen akkuteknologian johtavaksi osaamis- ja tutkimuskeskittymäksi löytyy meiltä.

Toinen tärkeä kysymys on liikennehankkeiden edistäminen. Tämän vaalikauden saavutuksia ovat olleet useiden tieosuuksien parantaminen, menossa olevan Kokkolan satamaväylän syventäminen sekä koko valtatie 8:n ja sataman raiteen saaminen valtakunnallisen liikenneverkon tärkeimpiin pääväyliin. Maakunnassamme on kuitenkin edelleen lukuisia tieosuuksia, jotka ovat heikossa kunnossa. Työtä pitää siis jatkaa ja saada asioita kuntoon yksi osuus kerrallaan.

Valtavan tärkeäksi luistoa lisääväksi tekijäksi nostaisin myös hyvän asumisen. Pääperiaatteena asuntopolitiikassa pitää olla, että jokaisella on aito mahdollisuus valita asuinpaikkansa. Osa haluaa väljemmin haja-asutusalueella, kun taas toiset haluavat asua kaupungin keskustassa. Asuminen on pidettävä kohtuuhintaisena. Lisäksi asumisen ja rakentamisen byrokratian keventämistä on jatkettava yhtä voimakkaammin.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Pitoa ja luistoa >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.