Artikkeli /

Metsiä saatava käyttää

Metsiä ja metsien käyttöä koskeva keskustelu on lähtenyt pahasti laukalle. Ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä on esitetty hakkuiden tuntuvaa rajoittamista. Erityisesti SDP:n ja muiden vasemmistopuolueiden linja on jäänyt pahasti epäselväksi.

Metsäpolitiikkaa pitää tehdä realistiselta pohjalta. Ympäristöä on voitava viljellä ja varjella yhdistäen talouteen ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Kansainvälisten arvioiden mukaan metsäteollisuuden markkinat kasvavat seuraavan kymmenen vuoden aikana yli 200 miljardilla eurolla. Suomella on hyvät mahdollisuudet saada tästä kasvusta oma siivunsa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yhtä tärkeää. Jos haluamme vähentää päästöjä mahdollisimman nopeasti, on meidän pienennettävä öljyn, betonin, muovin ja hiilen kaltaisten saastuttavien ja ympäristöä pilaavien materiaalien käyttöä. Tässä tilanteessa puu on paras raaka-aine korvaamaan näitä fossiilisia saastuttajia.

Suomen metsien vuosikasvu on tällä hetkellä suurempaa kuin koskaan. Meille kasvaa uutta metsää 107 miljoonan kiintokuutiometrien verran vuodessa. Käytämme siitä noin 72 miljoonan kiintokuutiometrien verran. Puunkorjuuta voidaan nostaa maltillisesti 80 miljoonaan kuutioon asti.


Kestävä metsänhoito on parasta ilmastopolitiikkaa. Tulevaisuudessa on vahvistettava hiilinieluja tukemalla uusien metsien istuttamista Suomessa ja maailmalla. Myös puun monipuolista hyödyntämistä pitää lisätä. Esimerkiksi ilmastoystävällisestä puurakentamisesta voidaan tehdä meillä merkittävä kasvu- ja vientiala.

Onnistunut metsäpolitiikka edellyttää Suomen yli 600 000 metsänomistajan sitouttamista tehtäviin ratkaisuihin. Metsänomistajien oikeuksista ja mahdollisuuksista on pidettävä huolta. Omistajia on tuettava kehittämällä metsänhoidon neuvontaa ja palveluja. Myös verotuksessa on tehtävä ratkaisuja, jotka kannustavat puun myyntiin ja investointeihin. Sanomattakin on selvää, että kiinteistöveroa ei pidä laajentaa metsä- ja maatalousmaahan.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Metsiä saatava käyttää >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.