Artikkeli /

Närservice skall tryggas

På sistone då jag har besökt Kronoby och Jakobstad, har många människor berättat om hur bekymrade de är över framtiden för social- och hälsovårdstjänsterna i området. Man befarar att förvaltningsfrågorna äventyrar de välfungerande tjänsterna.


I utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster är det viktigaste att utgå från människan. Det är viktigt att arbeta för att var och en kan få tjänsterna på sitt eget modersmål och på nära håll.


Centern är det parti som stöder ett aktivt samarbete mellan Kronoby kommun och Karleby stad. Vi hoppas att Kronoby kommuns invånare i Terjärv, Nedervetil och Kronoby kan fortsätta få tjänsterna från Karleby också i framtiden.


Det är mycket sannolikt att social- och hälsovården i framtiden kommer att byggas på en landskapsbaserad modell. Största delen av partierna anser att den modellen kommer att fungera bäst. I så fall hoppas jag att beslutsfattarna i Kronoby kunde överväga det alternativet att Kronoby skulle bli en del av Mellersta Österbotten. Då kan man också trygga att den lagstadgade servicen på svenska kan fortsätta att fås som välfungerande och närliggande hälsovårdstjänster från Karleby.


Det viktigaste är att människorna i Kronoby och i Jakobstad själva får välja så långt som möjligt var de får sin vård. Förvaltningen skall inte uppifrån bestämma över det. Mot denna bakgrund är jag bekymrad över ifall invånarna skulle bli tvungna att få universitetssjukhusvård från Åbo i stället för Uleåborg. Därför arbetar jag också för att trygga närservicen i utvecklandet av social- och hälsovården i nejden.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Närservice skall tryggas >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.