Artikkeli /

Työllisyyttä vahvistettava entisestään

Tämän vaalikauden merkittävimpiä asioita on ollut työllisyyden kasvu. 140 000 uutta ihmistä on saanut töitä. Tämä on tuonut toimeentuloa ja tulevaisuuden uskoa lukuisiin perheisiin. Me keskipohjalaiset olemme kulkeneet kehityksen etujoukoissa. Maakunnassamme on Suomen korkein työllisyysaste.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta laakereille ei auta jäädä lepäämään. Jotta voisimme torjua eriarvoisuutta ja parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa, pitää seuraavan vaalikauden aikana tavoitella jälleen yli 100 000 uutta työpaikkaa. Tämä nostaisi valtakunnallisen työllisyysasteen pohjoismaiselle tasolle, eli yli 75 prosenttiin ja mahdollistaisi hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen tulevaisuuden turvaamisen väestön ikääntyessä.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että yrittämisen, työllistämisen ja työn vastaanottamisen edellytyksiä pitää parantaa entisestään. Tärkeimmät ratkaisut löytyvät byrokratian esteiden purkamisesta, työmarkkinoiden kehittämisestä, kannustavasta sosiaaliturvasta ja verotuksesta sekä korkeasta osaamisesta.

Tulevien vuosien tärkeimpiä kysymyksiä on ihmislähtöisen ja kannustavan sosiaaliturvan luominen. Työnteon pitää olla kannattavaa jokaisella tilanteessa. Tämä edellyttää, että sosiaaliturvaa ja työtuloa voisi yhdistää nykyistä joustavammin. Tämä parantaisi myös osatyökykyisten ja itsensä työllistäjien asemaa.

Yksi eniten työllisyyteen vaikuttavista tekijöistä on osaaminen ja koulutus. Osaaminen nostaa myös työllisyyttä. Tavoitteeksi tulee ottaa, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopuolen menot nousisivat neljään prosenttiyksikköön bruttokansantuotteesta, eli prosenttiyksiköllä nykyisestä.

Eri puolille Suomea on luotava edellytyksiä vahvojen osaamiskeskittymien synnylle. Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset voivat muodostaa kiinnostavia yhteistyökuvioita, jotka houkuttelevat myös kansainvälistä osaamista ja rahoitusta.

Meidän alueellamme on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Kun ne pääsevät käyttämään esimerkiksi ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanoksia vielä nykyistä enemmän, syntyy koko Suomen kannalta merkittävää tulosta. Meillä ollaan hyvällä polulla, sitä pitää edelleen vahvistaa.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Työllisyyttä vahvistettava entisestään >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.