Artikkeli /

Perheiden hyvinvointi kärkeen

Perheiden hyvinvoinnin parantaminen pitää nostaa ensi vaalikauden tärkeimmäksi kysymykseksi. Suomesta pitää tehdä maailman lapsiystävällisin maa, jossa kaikki päätökset huomioidaan aina lasten ja perheiden näkökulmasta.

Päävastuu kasvatuksessa on aina kodeilla. Tämän vuoksi perheillä on oltava valinnanvapautta lastenhoidossa. Kotihoidon, päiväkodin ja muiden hoitomuotojen pitää olla aitoja vaihtoehtoja. Tarvitsemme perhevapaauudistuksen, mutta sen pitää olla parannus lasten ja perheiden kannalta. Kotihoidontukea ei saa leikata nykyisestä. Se olisi kohtuuttoman kova toimenpide tilanteessa, jossa perheet ovat jo ennestään tiukoilla.

Tällä vaalikaudella on tehty paljon tärkeitä tekoja perheiden toimeentulon parantamiseksi. Pienimpiin vanhempainpäivärahoihin on tehty lähes sadan euron kuukausikorotus. Lapsilisän yksihuoltajakorotusta on nostettu ja opintotukeen on tullut huoltajalisä. Päivähoitomaksuja on alennettu kahteen kertaan. Maksuttoman hoidon piiriin on tullut lähes 7000 uutta perhettä. Tämä on vain hyvä alku. Tehtävää on edelleen paljon.


Tulevalla vaalikaudella on tehtävä perusturvauudistus, joka yksinkertaistaa nykyjärjestelmää, nostaa tukien tasoa ja tekee työn vastaanottamisesta kannattavampaa. Osana uudista pienempituloisille perheille pitäisi myöntää korotettua lapsilisää. Myös työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen on oltava nykyistä helpompaa.


Lapsille ja nuorille on pyrittävä antamaan aidosti yhtäläiset mahdollisuudet. Kannatan vahvasti ajatusta, jossa maksuttomat harrastusmahdollisuudet tuodaan osaksi koulupäivää. Hyvät harrastukset synnyttävät uusia kaverisuhteita sekä tukevat oppimista ja kasvua. Myös lasten ja perheiden tukipalveluista, kuten koulukuraattoreista ja -psykologeista pitää tehdä luonnollinen osa koulujen arkea.

Epäkohdista huolimatta monissa suomalaisissa perheissä voidaan hyvin. Vahvat tukiverkostot ja matalan kynnyksen apu helpottavat kaikkien arkea. Työtä erilaisten ja erikokoisten perheiden puolesta pitää jatkaa.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Perheiden hyvinvointi kärkeen >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.