Artikkeli /

Tärkeät vaalit

 

Huomenna käydään Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeät linjavaalit. Kysymys on siitä, kehitetäänkö koko Suomea ja pidetäänkö kaikki mukana, vai mennäänkö jatkossa vain vahvempien ehdoilla?

Kahdentoista eduskuntavuoden kokemuksella voin sanoa, että meidän alueelle tärkeiden asioiden ajaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja yhteistyökykyä. Epärealistisilla lupauksilla ja puskista huutelulla ei pötkitä pitkälle.

Olen erittäin motivoitunut tekemään jatkossakin töitä koko Keski-Pohjanmaan ja alueemme ihmisten eteen. Haluan puolustaa oikeudenmukaista, maalaisjärkistä ja lähellä ihmistä tapahtuvaa päätöksentekoa.

Tällä vaalikaudella talouden perusta on saatu kuntoon ja työllisyys kasvuun. Vaikka rahaa ei ole vieläkään törsättäväksi asti, voidaan ensi vaalikaudella tehdä täsmäkohdennuksia muutamiin tärkeisiin kohteisiin.
Perusasioiden on oltava kunnossa. Perheiden hyvinvointiin on panostettava aiempaa enemmän. Perheiden valinnanvapaus pitää säilyttää. Valtion ei tarvitse päättää perheiden puolesta, vaan perheet ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita.

Pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa on vahvistettava sekä ikäihmisten hoitoa ja hoivaa on kehitettävä. Ikäihmisten hyvä hoito on yhteiskuntamme sivistyksen mitta.

Koulutuksen perusta on laitettava kuntoon. Kouluttautuminen ei saa olla kiinni asunpaikasta tai vanhempien varallisuudesta.

Perustienpidon hoitamisen rahoitusta on lisättävä. Tämä on välttämätöntä, jotta Keski-Pohjanmaan kaltaisilla alueilla voidaan asua, yrittää ja tehdä töitä.

Ilmastonmuutoskeskustelu herättää ihmisissä monenlaista huolta. Esillä on ollut polttomoottoriautojen kieltämisen, metsien hakkuun rajoittamisen sekä maito- ja lihaveron kaltaisia ajatuksia. Nämä uhkaisivat suomalaista elämäntapaa. Keskusteluun ja tuleviin päätöksiin tarvitaan maalaisjärkeä. Ihmisten arkea hankaloittavilla rajoituksilla ei ilmastonmuutosta ratkaista.

Autoilun pitää olla mahdollista jatkossakin. Polttomoottoriautojen kieltämisessä ei ole järkeä. Uusiutuviin energianlähteisiin perustuvat polttoaineet, kuten biodiesel ja -kaasu soveltuvat nykyiseen autokalustoon ja työllistävät Suomeen.

Metsien käyttöä ei ole järkevää rajoittaa. Puu on välttämätön raaka-aine, kun haluamme korvata öljyä, muovia ja betonia.

Kotimaisen ruoantuotannon tukeminen on olennainen asia huoltovarmuuden sekä ruokaturvallisuuden edistämisen näkökulmasta. Puhdas ja lähellä tuotettu ruoka on aina paras vaihtoehto. Viljelijän on saatava riittävä siivu ruoan loppuhinnasta.

Olennainen kysymys on Keski-Pohjanmaan kaltaisten pienempien maakuntien tulevaisuus. Onko meillä oma maakunta myös jatkossa vai halutaanko päätöksentekoa keskittää? Kahdeksantoista maakunnan puolustaminen on tärkeää oman maakuntamme tulevaisuuden kannalta.

Muut vaihtoehdot tarkoittaisivat raksien vetämistä Keski-Pohjanmaan maakunnan päälle. Tällöin olisimme Oulun tai Vaasan ympärille rakentuvan maakunnan periferiaa, emmekä voisi vaikuttaa yhtä vahvasti omiin asioihimme.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Tärkeät vaalit >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.