Artikkeli /

Yrittäjyys kunniaan

Suomen uusi kasvu ja työpaikat syntyvät yrittäjyydestä. Tällä vaalikaudella on tehty politiikkaa, jonka tavoitteena on ollut lisätä yrittämistä ja työllisyyttä. Suomen talous onkin päässyt mukaan kansainvälisen talouden positiiviseen suhdannekehitykseen. Tärkein ratkaisu on ollut, ettei kokonaisveroastetta ole nostettu.


Yrittäjyyttä on tuettu myös monin täsmäratkaisuin. Verotuksen keventämisen ohella byrokratiaa ja työllistämisen esteistä on purettu. Yksin tärkeimmistä päätöksistä on ollut, että yrittäjien perheenjäsenet pääsevät sosiaaliturvan piirin.


Yrittäjyyden tukemista pitää jatkaa edelleen. Tärkeimmiksi tekijöiksi nostaisimme byrokratian purkamisen, paikallisen sopimisen edistämisen ja verotuksen ratkaisut. Tällä vaalikaudella on purettu yli 300 turhaa normia ja säädöstä. Tämä on tuonut helpotusta kauppaan, rakentamiseen, maatalouteen ja viranomaisten kanssa asioimiseen. Vaikka tulokset ovat olleet merkittäviä, riittää tehtävää edelleen.


Työmarkkinoilla pitää vahvistaa luottamusta. Ensi vaalikaudella pitää viedä eteenpäin työntekijän ja työnantajan välistä paikallista sopimista. Tämä on paras keino vastata nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Paikallisen sopimisen pelisäännöt pitää rakentaa yhdessä ja työntekijöillä on oltava vahva turva.


Yritysverotuksessa pitää päästä tilanteeseen, jossa kaikkia yrittäjyyden muotoja ja yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti. Yhdenkään yrittäjän verotusta ei pidä kiristää, vaan pikemminkin on tähdättävä yrittäjävähennyksen korotukseen. Henkilö- ja ansiotuloverotuksen kohdalla verotuksen kehittämisvara on suunnattava pieni- ja keskituloisiin. Tämä lisää yhteiskunnan taloudellista toimeliaisuutta ja sitä kautta työllisyyttä.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Yrittäjyys kunniaan >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.