Aihearkisto: Lehdistötiedote

Lehdistötiedote /

Puumala kuntavaaliehdokkaaksi Kokkolasta

Vastuu kotikaupungista ja ihmisten toistuvat pyynnöt saivat mielen muuttumaan. Keskipohjalainen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala asettuu keskustan kuntavaaliehdokkaaksi kotikaupungissaan Kokkolasta. Puumala ilmoitti viime vuoden puolella, ettei lähtisi kuntavaaliehdokkaaksi maakuntavaalien läheisyyden vuoksi. – Nyt täytyy sitten miettiä sitä maakuntavaalia ajankäytön ja…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Puumala kuntavaaliehdokkaaksi Kokkolasta >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Puumala valitsee vuoden teatterin

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala valitsee vuoden teatterin 2017. Voittaja nimetään Maailman Teatteripäivänä 27. maaliskuuta Kansallisteatterissa järjestettävässä Thalia-juhlassa. Esiraati on valinnut finalisteiksi Riihimäen Teatterin, Kuopion kaupunginteatterin, Arja Tiili Dance Companyn sekä KOM-teatterin Helsingistä. – Teatterin ja kulttuurin pitkäaikaisena ystävänä tämä…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Puumala valitsee vuoden teatterin >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Puumala ei asetu ehdolle kunnallisvaaleissa

Keskipohjalainen kansanedustaja Tuomo Puumala ei asetu ehdolle tulevissa kunnallisvaaleissa. Sen sijaan Puumala aikoo olla ehdolla maakuntavaaleissa ja seuraavissa eduskuntavaaleissa. – Kun seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana on peräti kolmet vaalit, en koe järkeväksi olla ehdolla kaikissa. Haluan myös keskittyä…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Puumala ei asetu ehdolle kunnallisvaaleissa >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Eduskunnalta positiivisia budjettilisäyksiä myös Keski-Pohjanmaalle

Keskipohjalainen kansanedustaja Tuomo Puumala pitää eduskunnan valtiovarainvaliokunnan valtion ensi vuoden budjettiin tekemiä lisäyksiä tärkeinä. Valtiovarainvaliokunta julkaisi budjettimietintönsä tänään (14.12.) – Luvassa on yhteensä 40 miljoonan euron lisäpanokset. Nämä ovat pieniä lisäyksiä kokonaisuudessa, mutta niillä saadaan rahoitettua muutamia tärkeitä tästämätoimia. Itsenäisyyden…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Eduskunnalta positiivisia budjettilisäyksiä myös Keski-Pohjanmaalle >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Puumala ja Ala-Nissilä: Eduskunta panostaa sivistykseen ja koulutukseen

Tuomo Puumalan ja Olavi Ala-Nissilän mielestä on tärkeää, että sivistys ja koulutus ovat nousemassa eduskunnan budjettikäsittelyn selkeäksi painopisteeksi. Valtiovarainvaliokunta julkaisi budjettimietintönsä tänään (14.12.) – Sata vuotta täyttävä Suomi luo tulevaisuuttaan panostamalla osaamiseen ja koulutukseen. Eduskunta on lisäämässä opetus- ja kulttuuriministeriön…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Puumala ja Ala-Nissilä: Eduskunta panostaa sivistykseen ja koulutukseen >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Perheille matalan kynnyksen tukea

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan mukaan perheillä pitää olla todellinen mahdollisuus matalan kynnyksen tukeen arjen pienissä ja suurissa haasteissa. Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuus pitää saada toimimaan entistä paremmin. Puumala puhui Honkakylän varhaiskasvatuskeskuksen avajaisissa Seinäjoella 14.11. – Koti on maailman keskipiste.…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Perheille matalan kynnyksen tukea >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Korkeakouluvalinnoissa paino opiskelijoiden tekemille tutkielmille

Puumala kommentoi korkeakouluvalintojen kehittämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä julkaisi tänään selvityksensä, jossa vaaditaan toisen asteen koulutuksen parempaa hyödyntämistä korkeakouluvalinnoissa. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala ehdottaa, että korkeakouluvalinnoissa painotettaisiin opiskelijoiden lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa tekemiä projekteja ja työnäytteitä. – Esimerkiksi…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Korkeakouluvalinnoissa paino opiskelijoiden tekemille tutkielmille >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Oppisopimuskoulutukselle oma yhteiskuntasopimus

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan mielestä oppisopimuskoulutuksen kehittäminen vaatii yhteisen ratkaisun, jossa osapuolina ovat työmarkkinajärjestöt, Suomen Yrittäjät ja maan hallitus. – Opiskelijoiden työllistymisen kannalta on keskeistä sopia, että yritykset ovat valmiita ottamaan opiskelijoita vastaan, ja mitä yritykset saavat siitä vastineeksi.…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Oppisopimuskoulutukselle oma yhteiskuntasopimus >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Suomalainen menestys on yhdessä tekemisen tarinaa

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan mielestä urheilun ja kansankunnan tarina kulkevat käsi kädessä. Puumala esittää myös liikunnan ja urheilun yhteiskuntasopimusta. Puumala toi sivistysvaliokunnan tervehdyksen Rion kesäolympialaisten ja tulevien vuoden 2018 talviolympialaisten urheilijoille sekä muulle joukkueelle Helsingin Santahaminassa järjestetyllä olympialeirillä 27.9.…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Suomalainen menestys on yhdessä tekemisen tarinaa >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Pienetkin koulut pärjäävät

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala valaa uskoa pienten koulujen tulevaisuuteen. Puumala puhui pienkouluseminaarissa Tampereella 26.9. – Koulutusmahdollisuuksien pitää olla tasavertaiset eri puolilla Suomea. Tämä tarkoittaa, että jokaisella lapsella pitää olla mahdollisuudet käydä koulua lähellä kotia. Pitkien etäisyyksien maassa tämä tarkoittaa,…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Pienetkin koulut pärjäävät >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Pohjois-Suomen keskustaedustajat: Riittävä leikkaustoiminta päivystyksen elinehto

Keskustan kansanedustajat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnista pitävät puheita kirurgisten leikkausten keskittämisestä laajan päivystyksen sairaaloihin liian yksinkertaistettuina. Jo aiemmin on hallitus linjannut, että jokaisessa maakunnassa säilyy ympärivuorokautinen päivystys ja sitä varten sairaaloissa on oltava tietty palvelutaso. Leikkausten liiallinen radikaali…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Pohjois-Suomen keskustaedustajat: Riittävä leikkaustoiminta päivystyksen elinehto >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Maksuttoman punkkirokotteen laajentaminen toteutettava

Hallituksen harkitsee maksuttoman punkkirokotteen laajentamista tämän vaalikauden aikana. Peruspalveluministeri Juha Rehula on vastannut keskipohjalaisen kansanedustaja Tuomo Puumalan kirjalliseen kysymykseen, joka koski maksuttoman punkkirokotteen laajentamista Ahvenanmaan lisäksi osaan Manner-Suomea. Rehulan mukaan tämän hetkisten tietojen valossa rokotealueen laajentamista on harkittava tämän hallituskauden…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Maksuttoman punkkirokotteen laajentaminen toteutettava >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Puumala ja Lintilä: Työ Keski-Pohjanmaan keskussairaalan puolesta jatkuu

Keskipohjalaiskansanedustajat Tuomo Puumala ja Mika Lintilä pitävät päätöstä kahdentoista laajan päivystyksen sairaalan nimeämisestä yllätyksettömänä. Se ei sisällä suurta dramatiikkaa. – Synnytykset säilyvät Keski-Pohjanmaalla ja niiden määrä voi tulevaisuudessa lisääntyä edelleen merkittävästi. Tämä vahvistaa tarvetta monien erikoisalojen vahvaan ympärivuorokautiseen päivystykseen. –…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Puumala ja Lintilä: Työ Keski-Pohjanmaan keskussairaalan puolesta jatkuu >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Maksuttoman punkkirokotteen käyttöä laajennettava

Keskipohjalaisen kansanedustajan Tuomo Puumalan mielestä punkkien aiheuttamiin terveysriskeihin on puututtava aiempaa hanakammin. – On selvitettävä, voitaisiinko punkkirokote tarjota maksuttomasti punkkien esiintymisalueilla asuville ja aikaa viettäville ihmisille. Tällä hetkellä maksuton rokote on tarjolla vain Ahvenanmaalla. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos on esittänyt maksutonta…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Maksuttoman punkkirokotteen käyttöä laajennettava >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Koulutuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta lisättävä

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan mielestä koulutuksen ja elinkeinoelämän sekä muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta on lisättävä kaikilla tasoilla. – Suomi nousee koulutuksen ja vahvan yrittäjyyden avulla. Näiden kahden tehdessä yhteistyötä saadaan paljon tuloksia aikaan. Kun koulutus vastaa työelämän tarpeita, on…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Koulutuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta lisättävä >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisättävä

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan mielestä on tärkeää, että koulutuksen työelämävastaavuutta ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ammatillisen koulutuksen uudistamisen yhteydessä. Selvitysmiesten tänään (13.4.) julkaisema koulutussopimusselvitys antaa hyviä ainespuita uudistamistyölle. – Oppilaitoksessa, työpaikalla sekä etänä tapahtuvaa oppimista on voitava yhdistää joustavalla…
Lue koko teksti >> 1 kommentti >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Yhteiskuntasopimuksessa voittavat kaikki

Yhteiskuntasopimuksessa voittavat kaikki Keskipohjalainen kansanedustaja Tuomo Puumala pitää tätä päivää erittäin merkittävänä. Osoitimme jälleen, että vaikeista asioista osataan Suomessa tiukan paikan tullen sopia yhdessä. – Tätä voi todella kutsua työvoitoksi, jossa sitkeys ja yhä uudelleen yrittäminen palkittiin. – Työmarkkinajärjestöt ansaitsevat…
Lue koko teksti >> 2 kommenttia >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Opintotuesta ei pidä leikata sovittua enempää

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan mielestä opintotuesta ei pidä säästää enempää kuin hallitusohjelmassa on sovittu. Hallitusneuvotteluissa päätettiin 70 miljoonan euron säästöistä tällä vaalikaudella. 150 miljoonan euron säästöä tavoitellaan pitkällä aikavälillä. Opintotuen uudistamista ja säästöjen toteutusta pohtinut selvitysmies Roope Uusitalo toteuttaisi…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Opintotuesta ei pidä leikata sovittua enempää >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin

Keskustalaiset kansanedustajat vaativat, että toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden asumista on tuettava jatkossa opintotuen asumislisän sijaan yleisen asumistuen kautta. Tämä olisi opiskelijoille oikeudenmukaisempaa ja vähentäisi myös byrokratiaa. Yleiseen asumistukeen siirtyminen parantaisi kaikista pienituloisimpien sekä itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden toimeentuloa. Parhaissa…
Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin >> Vote up  Vote down   >>
Lehdistötiedote /

Virkamiesruotsin opinnot lukioon

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala esittää, että korkeakouluopintoihin sisältyvä toisen kotimaisen kielen opintojakso voitaisiin suorittaa jo lukio-opintojen yhteydessä. Puumala puhui Karstulan lukion 60- ja kansanopiston 50-vuotisjuhlassa 21. 2. – Tänä keväänä valitaan viisikymmentä lukiota, joissa voidaan noudattaa väljempää tuntijakoa. Lisäksi…
Lue koko teksti >> 2 kommenttia >> Vote up  Vote down   >>